Menu

A A A  | ☾ 

Loading Udalosti
Nájsť Udalosti

Navigácia pre mesiace v kalendári

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26

26. FEBRUÁR 2018 – Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

27

27. FEBRUÁR 2018 – Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca.)

28

28. FEBRUÁR 2018 – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca.)

1

1. MAREC 2018 – Svätá prepodobná mučenica Eudokia. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)

2

2. MAREC 2018 – Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. (Náš prepodobný otec Títus Divotvorca – presun z 2. apríla.)

3

3. MAREC 2018 – Sobota 3. týždňa Veľkého pôstu – (tretia) zádušná. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

4

4. MAREC 2018 – Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná. (Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.)

5

5. MAREC 2018 – Svätý mučeník Konón.

6

6. MAREC 2018 – Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. (Náš prepodobný otec a vyznávač Nikina, igumen Médikiovho kláštora – presun z 3. apríla.)

7

7. MAREC 2018 – (Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.)

8

8. MAREC 2018 – Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. (Náš prepodobný otec Jozef Hymnograf – presun zo 4. apríla.)

9

9. MAREC 2018 – Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere. (Naš prepodobný otec Juraj z Maley – presun zo 4. apríla.)

10

10. MAREC 2018 – Sobota 4. týždňa Veľkého pôstu – (štvrtá) zádušná. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.

11

11. MAREC 2018 – Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík. (Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.)

12

12. MAREC 2018 – Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.

13

13. MAREC 2018 – Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. (Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci – presun z 5. apríla.)

14

14. MAREC 2018 – Náš prepodobný otec Benedikt. (Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci – presun z nasledujúceho dňa.)

15

15. MAREC 2018 – Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

16

16. MAREC 2018 – Svätí mučeníci Sabinus a Papas. (Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup – presun z 6. apríla.)

17

17. MAREC 2018 – Sobota 5. týždňa Veľkého pôstu – Akatistová. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.)

18

18. MAREC 2018 – Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

19

19. MAREC 2018 – Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

20

20. MAREC 2018 – Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup – presun zo 7. apríla.)

21

21. MAREC 2018 – Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.

22

22. MAREC 2018 – Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke – presun z nasledujúcej soboty. (Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.)

23

23. MAREC 2018 – Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. (Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – presun z nasledujúceho pondelka).

24

24. MAREC 2018 – Sobota svätého a spravodlivého Lazára.

25

25. MAREC 2018 – Kvetná nedeľa. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

26

26. MAREC 2018 – Svätý a veľký pondelok.

27

27. MAREC 2018 – Svätý a veľký utorok.

28

28. MAREC 2018 – Svätá a veľká streda.

29

29. MAREC 2018 – Svätý a veľký štvrtok.

30

30. MAREC 2018 – Svätý a veľký piatok.

31

31. MAREC 2018 – Svätá a veľká sobota.

1

1. APRÍL 2018 – SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY.

+ Export Events