Menu

A A A  | ☾ 

Loading Udalosti
Nájsť Udalosti

Udalosti for máj 2018

Navigácia pre mesiace v kalendári

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
30

30. APRÍL 2018 – Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

1

1. MÁJ 2018 – Svätý prorok Jeremiáš.

2

2. MÁJ 2018 – Ukončuje sa sviatok Polovice Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Atanáz Veľký.)

3

3. MÁJ 2018 – Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

4

4. MÁJ 2018 – Svätá mučenica Pelágia.

5

5. MÁJ 2018 – Svätá a slávna mučenica Irena. [Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.]

6

6. MÁJ 2018 – Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom. (Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.)

7

7. MÁJ 2018 – Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.)

8

8. MÁJ 2018 – Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

9

9. MÁJ 2018 – Ukončuje sa sviatok Paschy. (Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

10

10. MÁJ 2018 – Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Šimon Horlivec.

11

11. MÁJ 2018 – Poprazdenstvo Nanebovstúpenia (do 17. mája vrátane). Svätý hieromučeník Mókios. [Založenie Konštantínopola.] Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov (u nás 5. júla). Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

12

12. MÁJ 2018 – Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.

13

13. MÁJ 2018 – Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu. (Svätá mučenica Glykéria.)

14

14. MÁJ 2018 – Svätý mučeník Izidor.

15

15. MÁJ 2018 – Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.

16

16. MÁJ 2018 – Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

17

17. MÁJ 2018 – Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

18

18. MÁJ 2018 – Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia. (Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.)

19

19. MÁJ 2018 – Sobota pred Päťdesiatnicou – (piata) zádušná sobota. (Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.)

20

20. MÁJ 2018 – PÄŤDESIATNICA – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.

21

21. MÁJ 2018 – Pondelok Svätého Ducha. Poprazdenstvo Päťdesiatnice (do 25. mája vrátane).

22

22. MÁJ 2018 – Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena – presun z predchádzajúceho pondelka. (Svätý mučeník Bazilisk.)

23

23. MÁJ 2018 – Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. [Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.]

24

24. MÁJ 2018 – Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

25

25. MÁJ 2018 – Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Svätý hieromučeník Terapont – presun z nasledujúcej nedele.)

26

26. MÁJ 2018 – Ukončuje sa sviatok Päťdesiatnice. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.)

27

27. MÁJ 2018 – Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých.

28

28. MÁJ 2018 – Začiatok petro-pavlovského pôstu. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

29

29. MÁJ 2018 – Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

30

30. MÁJ 2018 – Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

31

31. MÁJ 2018 – Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.)

1

1. JÚN 2018 – Poprazdenstvo Slávnostnej poklony (do 6. júna vrátane). Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

2

2. JÚN 2018 – Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

3

3. JÚN 2018 – Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

+ Export Events